Fraflytning og Udflytning

Når du skal opsige dit lejemål, skal du tjekke din lejekontrakt igennem for aftaler, der vedrører opsigelse og fraflytning. 

En opsigelse af lejemål skal ske skriftligt, og skal sendes som enten en mail eller et brev. 

Lejers opsigelsesvarsel er som regel løbende måned plus 3 måneder frem, medmindre andet aftalt og nedskrevet i lejekontrakten. I disse måneder hæfter lejer for husleje, varme, vand m.m. 

Så frem at du ønsker at bo din forudbetalt leje op, skal du huske at afmelde din PBS/betalingsservice. 

Evt. kontakt banken for yderligere oplysning. Du vil dog stadig modtage huslejeopkrævning herfra som du bedes se bort fra. 

Med henblik på istandsættelse, skal lejemålet være fraflyttet 14 dage før genudlejning. 

Du hæfter for el frem til frigørelsesdato, og skal selv sikre at afmelde dig hos elselskabet.