Om WSPH

West Star Property Holding A/S

West Star Property Holding A/S er koncernens hovedsæde og er beliggende på Strandvejen 126, 2900 Hellerup. West Star Property Holding A/S har eksisteret siden 1994, og har siden etableret flere datterselskaber. Vi administrerer samt udvikler fast ejendom som ved d.d. er fordelt over 19 ejendomme med beliggenhed i København og omegn samt Århus city.

Ejendomsporteføljen består af attraktive, velbeliggende og velvedligeholdte udlejningsejendomme med central placering, der primært anvendes til beboelse, detail, kontorer samt restaurations/natklubber/cafeer. Målet er, at optimere ejendommene bedst muligt for at tiltrække de bedste lejere.

Under Vores koncern har vi selskaber der beskæftiger sig med investeringer i USA på områder I Texas hvor der udvindes Olie og gas. Vi beskæftiger os også med distribution af olie og gas gennem Bakken Oil Express.

Oversigt over investeringer samt selskaberne m.m.:

West star Property Holding A/S – Moderselskab
West star Property ApS – Datterselskab
West star Estate ApS – Datterselskab
York Oil & Gas Investment ApS – Datterselskab
Nyeste venture investering i Clearhaus

Selskabernes aktiver består af fast ejendom, værdipapirer samt olie og gas investeringer, og udgør værdier for ca. kr. 1/2 milliard.