Reparation og hårde hvidevare

Hvis noget går i stykker i din lejlighed, som f.eks. at vandhanen drypper, toilettet løber, radiator ikke virker eller lignende tilfælde, skal du straks kontakte os, og vi sørger for den rette fagmand kommer og udbedre problemet.

Sker der en skade på lejligheden, som skyldes at du har brugt tingene forkert, undladt at gøre rent eller lignede, skal du selv sørge for at betale reparation eller udskiftning.

Hvis hårde hvidevarer går i stykker (køleskabet, komfur, opvaskemaskine m.m.) skal du kontakte kontoret, så det kan blive repareret eller skiftet ud. Husk du har ansvar for almindelig løbende rengøring og vedligholdelse på overstående.

Men inden du kontakter kontoret:

  • Er strømmen gået, tjek om sikringen er sprunget eler hovedafbryderen er afbrudt.
  • Har du ingen varme eller vand, tjek f.eks. på forsyningsselskab om de har fejlmeldt problemet.